MSL Index (by Jacques Levi)

Displaying 11001 - 12000 of 22429

(Search tipsNo need for diacritics, write e.g. sinu for šīnu, sabatu for ṣabātu
No quotation marks!
MSL XVII/211 = MSL 17, p. 211 (line not specified)
)

Sumerian Akkadian Translation MSL
kuš-e2-zu2-lim2-ma laharuška VII/127
kuš-e3 kâṣu XVII/86
kuš-eme-USAN3 tamšaru VII/133
kuš-eme-USAN3 dirratum VII/152
kuš-ga-ri-in marinnu VII/127
kuš-gar3-ba mašak karri VII/137
kuš-gir3 KUR4 dubdubbu VII/135
kuš-gu2-la2 misû XVII/82
kuš-gu3-edin-na mašak annabu VII/125
kuš-gud mašak alpi VII/123
kuš-gukkal mašak kukkalli VII/123
kuš-har-la2-la2 simir kurussu VII/128
kuš-har-nig simir kalbati VII/133
kuš-IB2 qištum ša qaqqadi XVI/158
kuš-iš-pa-tum išpatu VII/127
kuš-ka-du3 šinṭêtum VII/131
kuš-ka-du3-a erimtum VII/131
kuš-ka-du3-gin2 erim pâši VII/131
kuš-ka-du3-gin2-na4 erim kîsi VII/131
kuš-ka-du3-tun3 erim takalti VII/131
kuš-ka-nig2-na4 pî kîsu VII/131
kuš-ka-tab-ba-anše katappû; ša saridi VII/150
kuš-ka-tab-ba-anše gutappû; naṣmadu VII/150
kuš-ka-tab-ba-anše naplasatu; ibu VII/150
kuš-ka5 mašak šellibi VII/125
kuš-ki-kala-e-sir2 sassu VII/129
kuš-ki-kala-nig2-na4 sassi kîsu VII/131
kuš-kir4 mašak bûṣu VII/125
kuš-kir4-tab-ba-anše appâtum; šîtum; assâtum VII/150
kuš-KU7 dabašinnu VII/128
kuš-kud-da mašak kušî VII/125
kuš-kun-dar-gurin-na mašak anduhallati VII/134
kuš-kun-dar-ra mašak šakkatirri VII/134
kuš-la2 ramku XII/131
kuš-la2 ša harimti XII/135
kuš-la2-la2 kurussu VII/128
kuš-li-li-bu lilibu VII/137
kuš-lu-lim mašak lulimu VII/124
kuš-lu-ub2 luppu VII/132
kuš-lu-ub2 hindu VII/149
kuš-lu-ub2-ban nipištum VII/132
kuš-lu-ub2-ban E2 eqalti VII/150
kuš-lu-ub2-i3-giš nûhu; âṣu VII/132
kuš-lu-ub2-i3-giš namšahu; kiradu VII/150
kuš-lu-ub2-mar-tu-KI kušanu VII/132
kuš-lu-ub2-mar-tu-KI maškiru VII/149
kuš-lu-ub2-pa-ti-ha-tum patihatum; haslum VII/150
kuš-lu-ub2-pa-ti-hu patihu sac en cuir VII/132
kuš-lu-ub2-pa-ti-hu induru outre VII/149
kuš-lu-ub2-pa-ti-ru patiru VII/132
kuš-lu-ub2-sag-sur šuttutum VII/132
kuš-lu-ub2-sik2 paturu VII/132
kuš-lu-ub2-sik2 E2-luburi VII/149
kuš-lu2 mašlû ša KUŠ XVI/235
kuš-lu2 mašlû VII/135
kuš-lu2-gu2-e3-a nahlapatum VII/135
kuš-lu2-gu2-e3-a babbiru; haliṣu VII/152
kuš-ma2-uru5 išpatu VII/127
kuš-maš-du3 mašak ṣabitum VII/124
kuš-maš-lu-um mašlû ša KUŠ XVI/236
kuš-maš2 mašak uriṣi VII/123
kuš-murub4-e-sir2 qablu; daddu VII/129
kuš-murub4-e-sir2 takiri; sahiri VII/129
kuš-murub4-har-nig qabal simir kalbati VII/133
kuš-murub4-la2 qiršu VII/128
kuš-murub4-la2-la2 lallartu VII/128
kuš-murub4-nig qabal kalbati VII/133
kuš-na-ah-ba nahbum, kabkuru coffre en cuir VII/152
kuš-na-ah-ba-tum nahbatum coffre en cuir VII/127
kuš-na-ah-ba-tum uttukkannu coffre en cuir VII/152
kuš-na-ma-ru namaru; karimtaldu carquois VII/152
kuš-nig kalbatum VII/133
kuš-nig kurussu ša GIŠ.APIN VII/153
kuš-nig2-bar-zi-da mušelû VII/133
kuš-nig2-dara4-gu2-si šardapu uhri VII/137
kuš-nig2-na4 kîsu XVI/158
kuš-nig2-PA-gu2-si šardapu uhri VII/137
kuš-nig2-PA-gu2-si burziburzi VII/150
kuš-nig2-umbin-la2 zinbuhatum VII/127
kuš-nigin-e-sir2 sahiru XVI/296
kuš-nir-tab mašak dubdubbi VII/136
kuš-pa-ru-tum parutum carquois VII/127
kuš-peš2 mašak humsiri VII/125
kuš-peš2-a-ša3-ga mašak harriri VII/126
kuš-peš2-giš-gi mašak ušummu VII/125
kuš-peš2-giš-gi-i3-ku2-e mašak iškarissu VII/125
kuš-peš2-giš-ur3-ra mašak arrabi VII/125
kuš-peš2-hul mašak hulê VII/126
kuš-peš2-igi-gun3 mašak barmu VII/126
kuš-peš2-ki-bal mašak akbari VII/126
kuš-peš2-nig2-gilim-ma mašak aštakisi VII/126
kuš-peš2-še-giš-i3-ku2-e mašak kursisu VII/125
kuš-peš2-sila3-gaz mašak hulê VII/126
kuš-peš2-tum2-tum2-me mašak asqudu VII/126
kuš-peš2-tur mašak pirurutu VII/125
kuš-pirig-tur mašak nimri VII/124
kuš-sa-a mašak šuranu VII/125
kuš-sa-a-ri mašak murašû VII/125
kuš-sa-a-RI.RI mašak azaru VII/125
kuš-sa-a-sig7-sig7 mašak zirqatum VII/125
kuš-sag-gaz mašqašu VII/133
kuš-sag-kud-da pingu VII/130
kuš-sag-sur šuttutum VII/132
kuš-SAL+AŠ2+GAR3 mašak uniqi VII/123
kuš-SAL-ugu-DUL-bi mašak pagitum VII/136
kuš-šar-dap2-pu šardappu harnais en cuir VII/137
kuš-še-gin2 šindu VII/137
kuš-še-gin2-zalag-ga šindu namirtum VII/138
kuš-še-gin3-KU3.GI šindu huraṣu VII/153
kuš-še-še-gin2-sig5-ga šindu damiqti VII/138
kuš-šeg9 mašak atudi VII/124
kuš-šeg9-bar mašak šappari VII/124
kuš-si-ga mašak šipku VII/137
kuš-si-ga uhhuzu ša KUŠ XVII/216
kuš-si-gar mašak šigari VII/137
kuš-šu-si-e-sir2 ubanu VII/129
kuš-SU/SU ea; kurussu ša GIŠ.IG VII/153
kuš-SU/SU-e-a a-e-u VII/130
kuš-šu2 idi sihpu VII/128
kuš-šuhub šuhuppatum VII/131
kuš-šuhub-du8-a paṭirtum VII/131
kuš-šuhub-har-gi4-a ša šalpittum VII/131
kuš-šuhub-ka-keš2 ša kiṣri VII/131
kuš-šuhub-SAL-e-ne ša sinnišati VII/131
kuš-šuhub-šu-kam-ma ša erišti VII/131
kuš-sun2 mašak rimti VII/123
kuš-tab takaltum A.SU XVII/157
kuš-tab-tab hamāṭu ša KUŠ XVI/288
kuš-tun3 takaltum VII/134
kuš-tun3-a-zu takaltum asî VII/134
kuš-tun3-apin takaltum epinni VII/134
kuš-tun3-gi-dub-ba takaltum qan ṭuppi VII/134
kuš-tun3-gir2 takaltum paṭri VII/134
kuš-tun3-šu takaltum qâti VII/134
kuš-tun3-šu-i takaltum gallabi VII/134
kuš-ub3 uppu; lilissu VII/153
kuš-udu mašak immeri VII/123
kuš-udu-idim mašak bibbu VII/124
kuš-ugu-DUL-bi mašak pagî VII/136
kuš-ul-anše ullu; irtum VII/150
kuš-ul-lu-lu ullulu cuirasse en cuir VII/134
kuš-ul-lu-lu siriam cuirasse en cuir VII/152
kuš-umbin-e-sir2 ubanu VII/129
kuš-ur-bar-ra mašak barbari VII/123
kuš-ur-dib mašak girri VII/124
kuš-ur-gi7 mašak kalbi VII/123
kuš-ur-GUG4 mašak girri VII/124
kuš-ur-gug4-kud-da mašak dumami VII/124
kuš-ur-ki mašak kalab urṣi VII/123
kuš-ur-mah mašak nêši VII/123
kuš-ur-nig mašak nêšti VII/123
kuš-ur-nig2 mašak girri VII/123
kuš-ur-tur mašak mirani VII/123
kuš-ur-ZIB mašak girri VII/124
kuš-USAN3 qinnazu VII/133
kuš-USAN3 iltuhhu VII/151
kuš-uz3 mašak enzi VII/123
kuš-zag-e-sir2 asidu VII/129
kuš-zil(-ak-a) himṭu XVI/289
kuš-{d}nin-kilim mašak šikkê VII/125
kuš-{d}nin-kilim-bar mašak tarpaši VII/125
kuš-{d}nin-kilim-edin-na mašak âṣu VII/125
kuš-{d}nin-kilim-ib2-kur2 mašak paṣuddu VII/125
kuš-{d}nin-kilim-tir-ra mašak šikki dirri VII/125
KUŠ.A.EDIN.LA2 nadûm XV/32
KUŠ.E.IB2 mîsirrum, ihzêtum XV/49
KUŠ.SU/SU e'u XVII/155
KUŠ2 nâhu XVII/227
kuš2-a-na2-a narpusu ša manahti XVI/182
kuš2-u3 manahu; anahu SS1/31
kuš2-u3-ak-ak šutanahu SS1/31
kuš3 ammatu avant-bras XVI/107
kuš3-gal ammatu rabitu XIII/195
kuš3-gid2-da ammatu ariktu XIII/195
kuš3-HAR-ra ammatu madadu XIII/195
kuš3-ki-tag-ga pašalum XIII/195
kuš3-ki-tag-tag-ga pitašulum XIII/195
kuš3-kuš3 râṭum (nappahi) XVII/29
kuš3-mu ammati mon coude IX/69
kuš8 kizû XII/138
kušu (U.PIRIG) šâqu XVII/26
kušu-tag(-tag) lâpu; nâqu XVII/26
KU{bi-bi}KU tezû XVII/49
KU{še}-bar-ra ṣanâhu XVII/49
LA šû IVN/171
la SS1/78
la < ¤LA lalû désirer; envie III/114
la-'-u2 < LAL2 lal minnabi: ribâtu XIV/189
la-'-u2 < LAL2.A lal âku: ribâtu XIV/189
la-'-u2 < LAL2.KAK lal kaqqaku: ribâtu XIV/189
la-'-u2 < LAL2.NI lal iâku: ribâtu XIV/189
la-'-u2 < LAL2.U lal gešpu: ribâtu XIV/189
la-a < EDIN ša {d}UR.A.EDIN XIV/356
la-a < KAL ša A.KAL ni'lu ša A.ME XIV/367
la-a < LA lalû: lalû; ula; lâ XIV/340
la-a < LAL lallu: amaru; zarû XIV/189
la-a < UD ša UD.UD.AK.KI URU XIV/309
la-ab < KAL gurušu: ša UR.KAL labbu XIV/367
la-ab < KAL ša UR.KAL nišu XIV/388
la-ab-na{ki} labnu URU.KI XVI/111
la-ag < ŠID kirbanum XIV/451
la-ag < ¤LAG kirbannu motte de terre III/144
la-ah < DU-š.DU-š. ezibu, papalu, ahazu, reiau, redû XV/77
la-ah < DU.DU redû, babalum, šalalum, rapâdu XV/100
la-ah < DU.DU šalâtu, šalû, redû, ru'û, ahâzu, ezêbu, abâ'u, babâlu, ešê'u, ebêlu, ebêlu ša šêti, re'û, rite'û XV/122
la-ah < LUH ṣinnarbu XIV/376
la-ah < UD ša SA.UD salahu XIV/309
la-ah < UD mašadu ša nabali XIV/335
la-ah < UD šamû ša ummari; abalu XIV/335
la-ah < UD ṣinnarbu; šabulu XIV/335
la-ah < ¤LUH misû laver III/135
la-ah-hu-šu2 < SIG4.SIG4.ŠU2 šupat diqari XIV/397
la-ah-hu-šu2 < SIG4/SIG4.ŠU2 šupat DUG.UDUL7 XIV/410
la-ah-la-ah < DU.DU+DU.DU bubbulum, rapâdu, dâmû XV/55
la-ah-la-ah < DU.DU+DU.DU riteddû, itarrû, itabbulu, bubbulu, šûbulu, štâbulu XV/122
la-ah-la-lah < DU-š.DU-š. itaruru, redû, ritedû XV/77
la-ah-rum < LAGABxGUD/GUD lahrum XIV/182
la-al < LA2 zarum XIV/128
la-al < LA2 šumilumu XIV/129
la-al < LA2 ṣehrum; šuqallulum XIV/129
la-al < LAL lallu: alalu; ṣudû XIV/189
la-al < ¤LAL malû; maṭû; šapaku être plein; diminuer; verser III/140
la-al < ¤LAL šaqalu peser III/140
la-al < ¤LAL2 šuqalulu équilibrer III/140
la-al < ¤LAL2 tamṭatu pertes III/70
la-al < ¤LAL3 ṭâbu doux III/71
la-al < ¤LAL3 dišpu miel III/138
la-al-la < LAL2 lal minnabi: tamṭâtu XIV/189
la-al-la-ah < DU.DU+DU.DU itarruṣu, itabbulu, dubulu, nuzzuhu XV/91
la-am < ¤LAM uššubu luxuriant (plantes) III/114
la-am-ma < KAL gurušu: {d la-am-ma}KAL XIV/367
la-am-ma < ¤{d}LAMA lamassu dieu protecteur III/142
la-ba-an < EZENxLA pismu XIV/479
la-ba-an < LU.EZENxLA pismu XV/108
la-ba-an < UDU.EZENxLA pismu XV/70
la-bar sukkallum (EME.SAL) XII/95
la-bar kalû (EME.SAL) XVI/122
la-bar ardu XVII/159
la-bar (arad) ardu esclave IVE/16
la-ga lillidu XII/142
la-ga gurištum furoncle IX/79
la-ga laqlaqqu furoncle IX/96
la-ga-ar < ¤LAGAR lagaru serviteur de temple III/116
la-ga-aš < ŠIR.BUR.LA.KI Lagaš XV/156
la-ga-gir4 laga kîri VII/96
la-ga-šu ki Lagaš; urama XI/39
la-ga2 kurmittum papillon VIII,2/33
la-ga2 kurṣiptu papillon VIII,2/47
la-gab < LAGAB lagabbu: upqu XIV/178
la-gab < LAGAB kutlu; atartu XIV/197
la-gab < LAGAB ušultu; pišiltu XIV/197
la-gab < LAGAB milû; midru XIV/210
la-gab < LAGAB hišû; pitnu XIV/210
la-gab < LAGAB pizu ša marrum; putturum XIV/210
la-gab < LAGAB šibirtum; puggulu XIV/210
la-gab < LAGAB wedû; epequ XIV/210
la-gab < LAGAB hirṣu; kubbutu XIV/210
la-gab < LAGAB malalu; kutultu XIV/210
la-gab < LAGAB ušultum; lakappu XIV/211
la-gab2 < LAGAB lakappu; upqum XIV/90
la-gal < LAGAR lagallum prêtre laïque II/133
la-ha-an-šu2-šu2 šupatum DUG.UTUL2 XVI/46
la-har < SIG2.AŠ siki dilû: lahar XIV/187
la-kab < NIGIN2 lakappu, upqum bloc de pierre II/128
la-la < KAL gurušu: ša BA.KAL dannu XIV/367
la-la-mu šuhhi mes fesses IX/70
la-la-su3-su3 ṣirpu XVI/216
la-ma-an-gi4-gi4-me-a la tumteki ne soit pas inactif IVO/125
la-mas-su < KAL gurušu: {d la-mas-su}KAL XIV/367
la-ra-ah abšanu XVII/80
la-ra-ak ki duṭu XI/45
la-si-im < DU-š.KI lâsimu URU.KI XV/122
la-u4 < LAL2+KAK ribbatum; muṭṭû arrérage d'impôts; réduire II/130
la2 amâru voir XVI/56
la2 kamû brûler XVI/90
la2 esû ša awatim XVI/144
la2 qâdu XVI/214
la2 eṣelum XVII/210
la2 saradu ša ANŠE XVII/219
la2 sanaqu XVII/225
la2 naṣaru SS1/83
LA2 nadûm; našum XIV/92
LA2 erešum; erequm XIV/92
LA2 zaqanum; maṭûm XIV/92
LA2 taraṣum; tarakum XIV/122
LA2 šurrum; šâtûm XIV/122
LA2 ṣamâdum; ṣarirum XIV/122
LA2 kalûm XIV/122
LA2 rakasum; kullumum XIV/132
LA2 šumṣûm; napahum XIV/132
LA2 šuqalulûm; PI-rišum XIV/132
LA2 ṣâbum; kussûm XIV/132
LA2 kasûm; maṭûm XIV/132
LA2 saradum XIV/132
la2(-la2) ubburum ša amatim XVI/236
la2-a-bar-re marti emi XII/126
la2-e ṣâdu ša GIŠ.KIN.TI XVII/219
la2-la2 šuqalulu XVII/187
la2-munu4 karkaṣu XI/73
la2-u2 < ¤LA'U2 libbâtum arrérage d'impôts III/141
lag-ga laqlaqtum XVII/87
lagab-mar pîsu XVI/184
lagab-munu4 šibirtum XI/73
LAGAB.LAGAB pašaru ša alaki; ṣâdu XVI/293
LAGAB.LAGAB nagarurum XVII/151
LAGAB.LAGAB egerum, šâum, samakum, sekerum, litawum XV/41
LAGABxA hammu XVI/135
LAGABxA.KI ašti, sukku, ambara XV/48
LAGABxGUD/GUD rubṣu; kabû; piqqannu crottin V/75
LAGABxGUD/GUD ṣenu; immerum XIV/217
LAGABxGUD/GUD-anšu kabut imeri crotte de mouton V/75
LAGABxGUD/GUD-gu4 kabut alpi crotte de bœuf V/75
LAGABxIM-mu elabbuhhi ma vessie IX/70
LAGABxKIN qinnu ša MUŠEN XIV/218
LAGABxU.A mihṣu ša A XVI/182
lagar sukkallum (EME.SAL) XII/95
lagar kalû (EME.SAL) XVI/122
LAGAR-g. tîlum XIV/134
LAGAR-g..DU elûm XIV/134
LAGARxŠE maškanum XIV/134
lagaš(ŠIR.BUR.PA) ki lagaš XI/45
lah-ru < LAGABxGUD/GUD lahrum; immertum XIV/217
lah-ta-an < ID2.NUNUZ.KISIM5xKAŠ.U Lahtanu XV/146
lah2-ru < ¤U8 lahru brebis III/108
lah3-tan < NUNUZ.AB2xLA lahtanu XIV/512
LAH4 šalalu ša LU2 XVII/151
lah4-lah4 šalalu XVII/18
lah4-lah4 šurrû XVII/60
LAH4.LAH4 našallulu XVII/151
LAH4.LAH4 itašlulu XVII/227
lal < LAL2 dašpum avec douceur II/145
lal-la-ri MUŠEN qadû VIII,2/166
LAL2-NIGIN2 nagû quartier XVI/120
lal2-UD(-šu2) GIŠ.DAG; {giš}DAG trône; siège XIII/142
LAL2.SAR ruttu XVI/302
lal3 dišpu XI/78
lal3-babbar lallâru; peṣû XI/78
lal3-hur iškuru XI/78
lal3-KIL matqu; lallâru XI/78
lal3-kur-ra dišip KUR-i XI/78
lal3-mar-da-nu mardanu XI/78
lal3-mar-huš-a hušû XI/78
lal3-ur2 ki laluri XI/19
lal3-ur2-an-ta ki elû XI/19
lal3-ur2-bal-ri ki ša birti XI/46
lal3-ur2-ki-ta ki šaplû XI/19
lal3-zu2-lum-ma dišip sulupi XI/78
lam ešebu XVI/301
lam-hu < KUR.KUR(inversé) irkalla XIV/261
lam-lam uššubu XVI/301
LAM.KUR.RU.KI arattum, tanadatum XV/32
LAM.KUR.RU.KI arattû XV/49
lamniauwar appellation XV/97
LAMxKUR.RU.KI tanittum ša šarî XVII/240
lelaniahhuwar rendre furieux XV/97
LI šuatum; animmû IVN/171
LI ana (DIŠ) šuašu IVN/171
LI LAGAB.UL4; RA.DUR.RI IVN/171
LI AG2.KUŠ2; NIG2.SUD IVN/171
LI ina; šâ; ana IVN/171
LI mâ; mû; lu mâ; li mâ IVN/171
LI liua; ittikunu IVN/171
LI NIG2.TIL.RI.BI; DU3.U2 IVN/171
LI NIG2.GI.RI.BI IVN/171
LI musarû ša A.ŠA3 XVII/212
li râšu, rišâtum XVI/303
li-bi-in < EZENxLI irdu XIV/479
li-bi-in < LU.EZENxLI irdûtu XV/108
li-bi-in < UDU.EZENxLI irdutum XV/70
li-bi-ir sukkallum (EME.SAL) XII/95
li-bi-ir susapinu (EME.SAL) XII/126
li-bi-ir gallû XVII/81
li-bi-ir < IGI.LU labîru, labâru XV/126
li-bi-ir < ¤LIBIR labêru vieux III/66
li-biš < ŠA3 libbu XIV/451
li-biš < ¤LIBIŠ libbu cœur III/145
li-bit < BA libittu XIV/260
li-dim < ALxDIM2 rašû XIV/466
li-dur abunnatum XVII/51
li-el-la ullalla IVN/163
li-gi-in-šu-ur3-ra sêru ša IM.GID2.DA XVI/112
li-gi-ma < GIŠ.IGI.TUR.TUR ligimû, ziqpum, niplum XV/18
li-i < LI burašu XIV/467
li-i < NI ia'u: šamnu XIV/247
li-i < ¤LI râšu allégresse III/114
li-ib < IGI igû: ša IGI.IGI šarraqu XIV/402
li-ib < LUL libbu XIV/453
li-ib < LUL šuharruri; šaqummatum XIV/469
li-ib < LUL šahurratum; qulâtum XIV/469
li-ib < ¤LIB kâru; karuŠŠiawar s'évanouir; (hit. être silencieux) III/64
li-ib < ¤LIB kûru; karuŠŠiawarbe s'évanouir; (hit. être silencieux) III/64
li-id < NI litiktu XIV/530
li-il < DUG.QA.BUR {d}DUG.QA.BUR XIV/398
li-il < KID kîtum: ziqiqu; šâri XIV/355
li-il < LIL lillum XIV/102
li-il < LU2-t. lillu XIV/462
li-il < ŠU2.EŠ barten eš gešpû: lillu XIV/194
li-im < IGI igû: ša IGI.IGI šarraqu XIV/402
li-iš < LIŠ dilimmu: kusapu XIV/257
li-li rišâtum XVI/303
li-li MUŠEN zibû VIII,2/140
li-li-ib < IGI.IGI sârum, habbatum, šarraqum, mutahlilum XV/16
li-li-is < AB2xBALAG lilisu XIV/481
li-li-iz < ¤LILIZ lilisu cymbale III/145
li-li-ru < UR/UR šitpuṣu XIV/454
li-lib < IGI.IGI sarrum, šarrâqu, habbatum, muttahhilillum XV/73
li-lu-ru ki BAD3 {d}KUR.GAL XI/38
li-ri rêqu XVI/291
li-ru < AŠ abaru XIV/249
li-ru < NUN/NUN nun minnabi gilimû: šapṣu XIV/401
li-ru-um < ŠU.KAL gamarum; abarum s'exercer; force musculaire II/148
li-rum < GAN2/GAN2 gamirum XIV/530
li-rum < KAL/KAL gurušu: šitpuṣu XIV/368
li-rum < KIB kippu: gamirum XIV/363
li-rum < KIB.ZA šapṣu XIV/530
li-rum < ŠU.KAL abarum XIV/530
li-rum < UR/UR šitpuṣu XIV/530
lib qâlum prêter attention XVI/65
lib-gar pukû XVII/109
lib-gar-gar kuddû XVII/109
lib-gar-ri-a qadû XVII/109
lib-kur2 qâlu XVII/109
lib-kur2-kur2 šuharruru; iškallâuwar pleurer XVII/110
libiš libbu XVI/268
libiš-gig kis ŠA3-bi maladie intestinale IX/92
libiš-hi-is SAR ianzu X/96
libiš-tug4-tug4 kamamu hocher la tête XVI/89
lid < NI ia'u: litiktu XIV/247
lid-da < GIŠ.ŠA3.DIŠ litiktu, maltaqtu, parsiktu, namaddu XV/136
lid-da < GIŠ.ŠITA3 litiktu XV/136
ligidba(ŠIM.{d}NIN.URTA) nikiptu XVI/53
lil lillidu XII/142
lil < ŠU2.NE barten izaku: lillum XIV/194
lil-la-an < GI.ŠE.LUGAL liṣru, zirru XV/158
lil-la-an < LUGAL lillanu XIV/450
lil-lu < DUG.QA.BUR lillu XIV/411
LIL2.BALAG tigû XII/136
lim-mu < 4XAŠ erbet XIV/252
lim-mu < ZA zazû: erbiti XIV/176
LIMMU erbet XIV/124
lipiš ṣurrum XVII/171
lipiš-bal uggatum XVI/120
lipiš-bala uzzatum XVII/74
lipiš-gig kis ŠA3-bi XVII/249
lipiš-TUK4-TUK4 surru XVII/63
lipiš-TUK4.TUK4 râdu XVII/77
lipiš-tuku-tuku nazarbubu XVII/37
liru-bar uššurum ša kirimmu XVII/218
liru-du8 paṭarum ša kirimmu XVII/218
liru-tu-lu rummû ša kirimmu XVII/218
lirum(ŠU.KAL) abarum; mušṭapṣu XIII/120
LI{en-du}KA zamaru XVII/84
LI{en-ta-ar2}TAR šâlum XVII/12
LU šurruru XVI/218
lu ina; ana SS1/79
LU rîaûm; dešûm XIV/123
LU uzuzzum; itaktumum XIV/123
LU rabaṣum; mekûm XIV/123
LU immerum XIV/123
lu < LU rêaum XIV/529
lu < LU2 amelu XIV/529
lu < LUL sarrum XIV/529
lu < PA hîṭu XIV/529
lu-bu-un < EZENxLU hinqu XIV/479
lu-bu-un < LU.EZENxLU hinqu XV/108
lu-bu-un < UDU.EZENxLU hinqu XV/70
lu-ga badâmu ša bulim XVII/183
lu-gal < ¤LUGAL šarru; bêlu; {d}BAD roi; seigneur; Enlil III/80
lu-gu-ud < LAGAB lagabbu: kurû XIV/177
lu-gu-ud < LAGAB kuttutum; matû XIV/209
lu-gu-ud < LAGAB izbu; bamatu XIV/210
lu-gu-ud < LAGARxŠE.SUM maškanu ša ŠE.IN.NU XIV/304
lu-gu-ud < LUM.GAR/LUM.GAR kurû XIV/397
lu-gu-ud < LUM.GAR/LUM.GAR makû; katû XIV/409
lu-gu-ud < NIGIN2 kurûm nain II/128
lu-gu-ud < ¤LUGUD šarku pus III/144
lu-gu-ud < ¤SU7xSI3 rahiṣu aire de battage III/116
lu-gud < BAD.UD šarku XIV/251
lu-hu-um-mu < GIŠ.MI luhummû XV/138
lu-ku-ur < SAL.ME nadîtu XV/158
lu-ku-ur < ¤LUKUR naditum religieuse III/125
lu-lim lulimu; âlu daim; bélier VIII,2/44
lu-lu nenšubu XVI/301
lu-lu-bu-na taphurtum assemblée XVI/295
lu-ni-in libin XVI/110
lu-u < LU udû: immerum XIV/186
lu-u < LUL sarru XIV/468
lu-u < UR amilu XIV/463
lu-u < ¤LU ri'u; LU2-SIPA berger; pâturage III/60
lu-u < ¤LU ridû; u2eŠiŠ berger; pâturage III/60
lu-u < ¤LU duššû; dameda abondance (croître le bétail) III/60
lu-u < ¤LU mâtum (mādu); meikki beaucoup III/60
lu-u < ¤LU madutum; meiqqaeŠ beaucoup III/60
lu-u < ¤LU amēlum (LU2-lum); LU2-iš homme III/60
lu-u < ¤LU nîšu; antuhŠatar humanité (ak. hommes) III/60
lu-u < ¤LU tenišu; antuhŠatar humanité (ak. hommes) III/60
lu-u < ¤LU tayaru; EGIR-pa wahnumar retourner (ak. târu?) III/60
lu-u < ¤LU2 amelu; šâ homme; celui qui III/80
lu-u < ¤LU3 dalahu troubler (eau) III/111
lu-u2 < LU dêšûm; rêhum XIV/141
lu-u2 < LU balalum mélanger XIV/141
lu-u2 < LU udû: duššû; rêu XIV/186
lu-u2 < LU2 amelu; mannu XIV/461
lu-u2 < LU2 šarru; belu XIV/461
lu-u2 < LU2 šâšu; šâ; šû XIV/461
lu-u2 < LU3 tukul gunû: dalâhu XIV/186
lu-u2 < ¤LU uzuzzum; rabaṣum se tenir; s'étendre II/151
lu-u2 < ¤LU duššûm; madûm bien prospéré (bétail); nombreux II/151
lu-u2 < ¤LU ṣalalum; kamarum dormir; entasser II/151
lu-ub < KUŠ.LU.UB2 luppum XV/32
lu-ub < LU.KU.SAR laptum XV/70
lu-ub2-ba SAR luppu X/115
lu-ub2-DIL.DIL ki lub-DIL.DIL-li XI/13
lu-ub2-du ki lubdu XI/13
lu-ub2-dun3-zi SAR šarmadu X/97
lu-ub2-kud-da SAR kismu X/96
lu-ud < DUG(BIxA) luṭṭu; napaltu XIV/410
lu-ud < DUG.DUG luttu, nalpatum XV/61
lu-ug < GIŠ.LAM luku, lammu, šiqdu XV/92
lu-ug < LU manzazu ša GUD u UDU XIV/186
lu-uh < LUH sukallum: misû XIV/358
lu-uh < LUH galatu; luhummu XIV/376
lu-uh-ša2 < ¤LUHŠA luhšû prêtre III/98
lu-uh-šu < AH.ME.U luhšu XIV/144
lu-uh2 < LUH mêsum; napûm XIV/98
lu-ul < LUL sarrum XIV/453
lu-um < DUG lummu XIV/397
lu-um < LUM šutuhum; tabaštanu XIV/98
lu-um < LUM lummum; gutezûm XIV/99
lu-um < LUM kutanûm XIV/99
lu-um < LUM šîbu; šebû XIV/409
lu-um < LUM šîhu; namari XIV/409
lu-um < LUM lahû; ṭunnubu XIV/409
lu-um < LUM itappuṣu; ruššû XIV/409
lu-um < LUM ešebu; šušbu XIV/409
lu-um < LUM upû; šišitum XIV/409
lu-um < LUM tešû XIV/409
lu-um < MESxZ pirtum gros de l'armée II/136
lu-um < ¤LUM unnubu luxuriant (plantes) III/114
lu-um-gi < ŠIMxGAR sirašû XIV/412
lu-um-ha < {d}EGIR lumha XV/34
lu-un-ga < PA ša PA.GA2 šillatu XIV/192
lu-un-ga < PA gešturû: salû ša A.MEŠ XIV/192
LU.UB2.SAR laptum XV/49
lu2 ahu; amilu; belum XII/93
lu2 mamma; šâ; šarru; šû XII/93
lu2 awilum; awiltum XII/172
lu2 mannu IVN/159
LU2 IVN/145
LU2 anaku IVN/171
lu2 hu ha hi; kuit parce que XVII/109
lu2 (sa-)dih lahbum XII/179
lu2 (tug2)-bar-sig6-ur3-ra ša ina kunšilim imaššaru XII/177
lu2 (tug2)-{giš}kiši16-ur3-ra ša ina ašagim imaššaru XII/177
lu2 1/2-kuš3 uṭû XII/207
lu2 A ishappu; nu'u XII/228
lu2 a-a-ni2-te-ga2 palih abi XII/181
lu2 a-gir15-gir15 ṭebum XII/163
lu2 a-igi-du8 sekirum XII/163
lu2 a-kum2-ma ša emî XII/163
lu2 a-la2 ša maltaktim XII/163
lu2 a-la2-e ša'iṭum XII/163
lu2 a-nag ša mašqîtim XII/165
lu2 a-nag-nag šatûm XII/162
lu2 a-nir-ra ša tanihim XII/161
lu2 a-šed7-da ša kaṣî XII/163
lu2 a-tu5-a ša rimki XII/170
lu2 a-uri3-lugal-a-na naṣir wurti belišu XII/184
lu2 a-zu barû XII/227
lu2 a2-ak akû XII/205
lu2 a2-aš2 awil ṣibutim XII/186
lu2 a2-gub3-bu šumelû XII/169
lu2 a2-gub3-zi-da-si3-ke ritpuhu XII/195
lu2 a2-ku5 akû XII/195
lu2 a2-tuku ša idam išû XII/159
lu2 a2-zi-da imnû XII/169
lu2 A2.KAL-nu-tuku lalanû XII/228
lu2 ab-ba šibu XII/194
lu2 ab-lal3 ša takapi XII/166
lu2 ad-hal barû XII/231
lu2 ad-KID atkuppu XII/227
lu2 ad4 hummurum XII/201
lu2 al-AL.AL ša alpe manû XII/160
lu2 al-aš2-a halpu; uddurum XII/160
lu2 al-aš2-a rašû; bêl ṣibutim XII/180
lu2 al-BU.BU ha(ab)batum XII/160
lu2 al-BU.BU muttahlilum; mubûm XII/180
lu2 al-bulug3-ga2 kabrum; šamhu XII/179
lu2 al-bur2-ra bablum XII/160
lu2 al-bur2-ra pašrum XII/180
lu2 al-di-dug4-ga ša iršêtim XII/160
lu2 al-dun5-na wašrum XII/160
lu2 al-gal2 galtum; pardu; rahbu XII/205
lu2 al-gar-su-ra mukil alê XII/165
lu2 al-gi4-me-a mekum homme oisif IVO/125
lu2 al-gu-la rabû XII/181
lu2 al-gur4-ra kabrum XII/181
lu2 al-he-he-ze2-er munzhu XII/161
lu2 al-hi-li-a mumanûm XII/179
lu2 al-hu-hu-nu hašša'u XII/160
lu2 al-hu-nu(-a) ramû; enšum XII/160
lu2 al-kin-a zaqtum XII/161
lu2 al-lib4/5-lib4/5 laššû XII/160
lu2 al-mah ṣirû XII/180
lu2 al-mah-mah tulug XII/160
lu2 al-mud galtum XII/179
lu2 al-peš-peš ubudum XII/160
lu2 al-sa2-dug4-dug4 muštarrihu XII/180
lu2 al-še-ba-e-de3 egû XII/167
lu2 al-sig-a qatnû XII/160
lu2 al-sig-sig qutunû XII/160
lu2 al-sul-sul muruh XII/160
lu2 al-sun5-na šalṭu XII/160
lu2 al-tuku madû XII/205
lu2 alan-gu-u purgullu XII/229
lu2 ama-a-tu{e-me-du} aštapiri; dušmû XII/228
lu2 ama-a-tu{e-me-du} ilitti ardi XII/228
lu2 ama-a-tu{e-me-du} ilitti amti XII/228
lu2 ama-a-tu{e-me-du} ilitti bîti XII/228
lu2 ama-lugal umma LUGAL XII/231
lu2 ama-zi-zi adir ummim XII/181
lu2 an-ne2-ba-TU eššepû; mahhû XII/226
lu2 an-ta tappûm XII/162
lu2 an-zil-ku2-ku2 âklam anzillim XII/183
lu2 aš-DU ašaridum XII/162
lu2 aš-hab (lu-aš-ha-ab) nu'u; dampupíš barbare XII/214
lu2 aš-pal-tum guzallu XII/228
lu2 aš2-a ša irritim XII/160
lu2 aš2-a errum; nazrum; katû XII/205
lu2 aš2-bal-bal errerû XII/197
lu2 azag-ku2-ku2 âklam asakim XII/183
lu2 azag-ku2-ku2 aklam anzilitim XII/165
lu2 azlag(2) ašlakum XII/177
lu2 azu-zu barû XII/227
lu2 ba-al-du3 garû XVII/224
lu2 bahar paharu XII/226
lu2 bala bel balê; bel pudim; nakrum XII/170
lu2 bala lubalakum; ša nabalkatim XII/170
lu2 bala bel parṣi XII/195
lu2 bala bel manzazti XII/196
lu2 bala ša pilaqqati; lubalaku XII/196
lu2 balag-balag-di ša telitim XII/165
lu2 balag-di ṣarihum; munabû XII/165
lu2 balag-di-da ša timbuttim XII/165
lu2 banda3 ekdum; ṣehrum XII/169
lu2 banda3 lahûm, lakûm XII/169
lu2 bar arbu XII/229
lu2 bar-DU za'irum XII/201
lu2 bar-gar-ra hamṣum XII/195
lu2 bar-hu-da ša barhudim XII/171
lu2 bar-ra ahû; ša kawatim XII/166
lu2 bun2-an-ze2-a munapêhum XII/168
lu2 bun2-dug4-dug4 munapêhum XII/168
lu2 da-ra-an-šub baṭlum XII/167
lu2 dab-ba ṣabtum; kamû XII/169
lu2 dam-guruš-a-na2-na2 ša aššat awilim XII/207
lu2 dim3-tur-tur ša malalatim XII/165
lu2 dingir-gur-ra sakba ili XII/169
lu2 dingir-ni2-tuku palih ilim XII/181
lu2 dingir-tuku ša ilam išû XII/159
lu2 dingir-zag-tag-ga ša DINGIR iskipušu XII/169
lu2 DIŠ muqtablu XII/229
lu2 du10-du10-ur-hi namušušum XII/161
lu2 du10-sa-dar-a ugurum XII/160
lu2 du14-sar-sar ṣaltum XII/167
lu2 DU3.ŠU-ak rakînû XII/163
lu2 du6-ba-al napilum XII/164
lu2 dub2-da kamidu XII/204
lu2 dug3-a-ak kalṣum XII/160
lu2 dug3-bad pêti birkim XII/159
lu2 dug3-dab ṣubbutum XII/201
lu2 dug3-dub ṣubutu XII/169
lu2 dug3-gam kamisum; wašibum XII/179
lu2 dug3-la2 tubukum XII/169
lu2 dug3-lah4-lah4-e mubabîlum XII/160
lu2 dug3-tuku bel birkim XII/159
lu2 dugud kabtum XII/184
lu2 dun-a ha'itu XII/202
lu2 DUN.DUN-la2-a ša mašahhatim XII/181
lu2 e-ne-dug4-dug4 mummilum XII/163
lu2 e-si-ga šapik ikim XII/164
lu2 e2-bulug3 irbi XII/207
lu2 e2-bur3(-bur3) mupališ bitatim XII/165
lu2 e2-du6-la2 ša reduti XII/166
lu2 e2-gar8-da-šub-ba mahṣam bel urim XII/201
lu2 e2-gi4 ša bitim ašbi XII/207
lu2 e2-ku5-da ša biti parsi XII/166
lu2 e2-ri-a ša namê XII/165
lu2 e2-sikil ša esikili XII/166
lu2 e2-ta-sar-ra nasihû XII/229
lu2 e2-ti ša biti ṣili XII/166
lu2 e3 ša namzaqi XII/116
lu2 e3 ša waṣatim; šakikum XII/167
lu2 elam-ma elamum XII/186
lu2 eme-dib uqququ XII/229
lu2 eme-sal lurû XII/229
lu2 eme-sig ša karṣi XII/202
lu2 eme-sig-ku2-ku2 akil karṣi XII/168
lu2 eme-zag alliâ XII/168
lu2 eme-zag-ga-bar-bar alliaya XII/201
lu2 en-nu-un ša ṣibitim XII/166
lu2 en-nun maṣṣaru XII/227
lu2 en-nun-gi6-a dekû XII/230
lu2 en-nun-ka2 maṣṣaru bâbi XII/227
lu2 er2-dug4-dug4 bakkā'u XII/161
lu2 er2-ra ša bîkitim XII/161
lu2 erim2 raggu; âbû XII/159
lu2 erim2-DU šaklum XII/159
lu2 erim2-DU âbum XII/178
lu2 erin2-na bel ummati XII/196
lu2 eš2-gar ša hurrim XII/170
lu2 EZEN.HAR samidû XII/170
lu2 ga-an-tuš aššabu XII/229
lu2 ga-an-ur aššabu XII/229
lu2 gab2-il2 laššišu XII/208
lu2 gab2-kar-re ekkemum XII/167
lu2 gab2-zu-zu talmidu XII/195
lu2 gaba-gal2 rapšam îrtim XII/181
lu2 gaba-gal2 ša îrtam malû XII/181
lu2 gaba-us2-a patnum XII/181
lu2 gada-tar (lu-ga-ad-tar) nu'u; dampupiš barbare XII/214
lu2 gal2-tak4-a pêtû XII/168
lu2 gan2-gid2 šetum ašlim XII/207
lu2 gan2-gig-dug4-ga uzzubû XII/169
lu2 garadin-du6-ul-du6-ul mupahir kurulim XII/163
lu2 garadin-du7-du7 mupahirrum XII/206
lu2 garza(2) ša bêludê; bel parṣi XII/169
lu2 gašam mari ummeani; bel parṣi XII/169
lu2 gešpu2 ša umaši XII/167
lu2 gešpu2-bad ša qasu patiât XII/167
lu2 gešpu2-bad petûm; gamirum XII/193
lu2 gi-di(-da) ša šulpim; ša malilim XII/165
lu2 gi-di-da ša inbubi XII/208
lu2 gi-gid2 ša enbubim XII/165
lu2 gi-ku5-du kasimu XII/163
lu2 gi-na kînu XII/184
lu2 gi-zi ša kîsi XII/171
lu2 gi-zi ša kizi XII/209
lu2 gidim-ma ša eṭimmu; manzazû XII/226
lu2 gig-gar ša mangi XII/170
lu2 gig-hab2 ša garabi XII/169
lu2 gig-peš ša gurarim XII/169
lu2 gilim-DIM4.DIM4 ša me-ṢIR-tim XII/196
lu2 giš-bir2-maš-ku5 ša raqatam êpšu XII/160
lu2 giš-bir2-ra kalṣum XII/160
lu2 giš-gi-sag-keš2 naqmu XII/158
lu2 giš-hur ša uṣuratim XII/171
lu2 giš-tuku(-tuku) šemûm XII/159
lu2 giš3-bir2-ra kalṣu XII/205
lu2 gissu-e3-de3 mušeli ṣilli XII/168
lu2 gu-la rabum XII/162
lu2 gu2-bar zâ'idu XII/216
lu2 gu3-de2 naggigu XII/183
lu2 gu3-de2-de2 šassâ'u XII/162
lu2 gu3-de2-de2 asa'u XII/209
lu2 gu3-di-di munapêhum XII/168
lu2 gu3-zal-a-ri-a nu'u XII/228
lu2 gud4-da kurû XII/202
lu2 gudu4-zi-ni-še3-ku4-ra lummakku XII/195
lu2 gurud-da nadû XII/161
lu2 gurud-da naqtum XII/181
lu2 gurušda ša namriatim; ša kuruštê XII/170
lu2 ha-lam-ma ša limuttim XII/158
lu2 HAL barû XII/227
lu2 hal-hal-la šahšahhum XII/166
lu2 hal-la-tuš-a ša halatuššê XII/166
lu2 har-mušen-na ša huharim XII/196
lu2 henzer lâ'u XII/162
lu2 HI-a-ak muzibu XII/205
lu2 HI-ak kadû XII/205
lu2 HI-gar-ra ša sagulê XII/196
lu2 HI.HI-bi-ra haššârum XII/208
lu2 HI.UD-ak museppû XII/201
lu2 hu-hu-nu hašârum XII/208
lu2 hub2 ša huppim XII/165
lu2 hub2-bu huppû XII/227
lu2 huduš huduššu XII/228
lu2 hul maškum XII/178
lu2 hul limnû XII/158
lu2 hul âbû XII/159
lu2 hul-dim2-ma maškum; ša lêmutim XII/178
lu2 hul-nu-tuku ša ina lumnim la ibaššum XII/179
lu2 hul2-hul2 zinû XII/197
lu2 hum-hum luppunum XII/201
lu2 hur-sag šaddûa XII/186
lu2 i-lu ša nubê XII/208
lu2 i-lu-di munabû; ša ṣirhim XII/165
lu2 i3-du8 atû XII/227
lu2 i3-zu barû XII/227
lu2 id2-ba-al heri narim XII/164
lu2 ig-tuku uggugum XII/159
lu2 igi-bal muter inim XII/166
lu2 igi-bal-ze2 ša inašu burrura XII/183
lu2 igi-bar-ra muttaplišu XII/168
lu2 igi-bar-ra nattalu ahû XII/216
lu2 igi-bar-zalag-ga zalakti eni; namrat eni XII/216
lu2 igi-bulu3-ga2 piti ribitim XII/208
lu2 igi-du3-du3 ša inašu nasha XII/183
lu2 igi-du8-ak-a aširu XVII/73
lu2 igi-du8-du8 zuhhutu XII/216
lu2 igi-du8-la2-a ša inašu maṭua XII/183
lu2 igi-du8-lugal-a-na naṭil pani belišu XII/184
lu2 igi-DUB.DUB ša inašu humuṣa XII/183
lu2 igi-gissu-la2 ša inašu ṣilia XII/183
lu2 igi-gu-la2 în quqanim XII/183
lu2 igi-gun3-gun3-nu burruqu XII/229
lu2 igi-hul ša inam limnu XII/184
lu2 igi-KU.KU ša inašu šutasraha XII/183
lu2 igi-ni ba-gi4-a ša inašu izazza XVI/315
lu2 igi-nigin2-na muter inim XII/166
lu2 igi-nim-bar-hu-uz în quqanim XII/183
lu2 igi-nu-gal2 huppudu XII/183
lu2 igi-ša3-at-ki-il în budaqi XII/183
lu2 igi-ši-ši šišû XII/183
lu2 igi-sig7-a(-bal) sinnurbû; šišû XII/183
lu2 igi-su4-su4 zariqum XII/162
lu2 igi-suh surû XII/183
lu2 igi-tal2-tal2 ša inašu palṣua XII/183
lu2 igi-tal2-tal2 ša inašu rapša XII/183
lu2 igi-uš2-a-ba ša inašu dama malia XII/183
lu2 igi-zag3 ṣaprum XII/183
lu2 igi-ze2-ze2 ṣuhutum XII/162
lu2 IGI.DU alik mahra XII/162
lu2 IGI.DU alik pana; alik mahra XII/184
lu2 IGI.DU ašaridum XII/184
lu2 IGI.DU3-ra paliku XII/204
lu2 IGI.DU3-ur3-ra eṣirum XII/204
lu2 IM sarrum XII/158
lu2 im-na4-na ša imnanaki XII/171
lu2 im-ri-a bel kimtim XII/196
lu2 im-tag-ga mugannisum XII/181
lu2 IM.IM sarraqu XII/207
lu2 im2-ma šânûm XII/178
lu2 in-nu-ri ša mušamqitim XII/164
lu2 inim-bal-bal mutawû XII/162
lu2 inim-dug4-dug4 mutawû XII/194
lu2 inim-ma ša awatim XII/168
lu2 inim-šag5-ga muštemiqum XII/162
lu2 ir-gar laššum XII/181
lu2 ir-gig laqqu XII/181
lu2 ir-ri-bu munnabtu XII/229
lu2 ir-šur-šur pusûm XII/181
lu2 ir-us2-sa laššum; labṣum XII/181
lu2 is-hab-bu šêdu XII/228
lu2 išib ašipu XII/227
lu2 izi ša išâtim XII/164
lu2 izi-da-gur-ra ša ištu išatim ituram XII/165
lu2 izi-ku-kur ša išatam kabbu XII/183
lu2 izi-ku2-a aklam išatim XII/183
lu2 izi-tag-ga laptam šuhtim XII/183
lu2 KA-bal-e amurrum XII/186
lu2 KA-diri-dug4-dug4 watrû XII/195
lu2 KA-du3-a ša UD-ri XII/230
lu2 KA-e2-gal-la ša taššitim XII/161
lu2 ka-keš2-da bel kiṣri XII/196
lu2 KA-ku3-ga ašipu XII/231
lu2 ka-luh-ha ašipu XII/231
lu2 ka-mud-gal2 mutalku XII/197
lu2 ka-pirig ašipu XII/231
lu2 KA-ra-ah pirikum XII/161
lu2 KA-ri-a ša tanuqatim XII/166
lu2 KA-šu-du3-a munagirum XII/207
lu2 KA-šu-du3-du3 munangirum XII/201
lu2 KA-šu-dug4-dug4 munagirum XII/164
lu2 KA-sur-ra kapilum XII/204
lu2 ka-ta-sa2-a ša pîšu qašdu XII/168
lu2 ka-tar-ri-a ša dalilim; nuturum XII/160
lu2 KA.DI-dug4-dug4 muštarihum XII/160
lu2 KA.HAR-ak qardum XII/168
lu2 ka2-na ša babim XII/171
lu2 kak-a-ku5 mupêtû XII/165
lu2 kal-la waqrum XII/162
lu2 kar-ra ša ziqatim XII/194
lu2 kar-re munarbu XII/167
lu2 kar-re arbu XII/208
lu2 kar2-ak taplum XII/208
lu2 kar2-ga ṭaplum XII/167
lu2 kaš-kurun2-na sabû XII/232
lu2 kaš4-e lasimû; mar šiprim XII/159
lu2 kaskal-gid2-da hubtu XII/229
lu2 ke-ze2-er-ak kezrum XII/169
lu2 keš2-da ša aššarim XII/172
lu2 ki-ba-al munapilum XII/164
lu2 ki-ba-lah2 ša ašaršu šabulu XII/166
lu2 ki-en-nu-un ša maṣartim XII/166
lu2 ki-inim-ma šibu XII/194
lu2 ki-ri-a ša nasikatim XII/166
lu2 ki-ti-il-la awil lamasi XII/179
lu2 ki-zu-u2 tašlišu; hanegalbatum XII/226
lu2 KI.MIN-gi-nu-tuku ša šaninam la išû qui n'a pas de sperme XII/214
lu2 KI.MIN-gi-nu-zu ša šaninam lâ idû qui ne reconnaît pas le sperme XII/214
lu2 KI.MIN-šu-gar-nu-tuku (lu-KI.MIN-šu-kar-nu-ut-ku) ša tertam irtam lâ išû (uttaniza kuiš arkuwar natta iazi) qui ne répond pas à une parole XII/214
lu2 KIN-su barû XII/231
lu2 kiri4-ga-an-lah hunnunû XII/168
lu2 kiri4-ur5-ra gunnuṣum XII/181
lu2 ku-ru-ul-tu sumaktar XII/228
lu2 ku3-kalag-ga-ak-ak epiš musukê XII/161
lu2 ku3-la2 šaqil kaspi XII/186
lu2 ku3-ta-gub-bu ša manzazani XII/186
lu2 ku3-ta-šam2 ša šimati XII/186
lu2 ku3-tuku ša kasba išû XII/159
lu2 ku5-da hummuru XII/232
lu2 ku5-ku5-du hummurum XII/201
lu2 kul-la surrašu XII/232
lu2 kun-eš2 reh EŠ2 XII/207
lu2 kur-ku mutalku XII/197
lu2 kur2 nakrum XII/166
lu2 kuš-tag-ga epiš ipši; paqqâ XII/226
lu2 la-ga habatum; sarum XII/166
lu2 la-la-nu-u muškinu XII/228
lu2 LAGAB-da munnabtu XII/229
lu2 lil2-la2 awil ziqiqim; sutum XII/186
lu2 lirum ša abari XII/167
lu2 lu2-IM suratanû XII/158
lu2 LU2-sar-sar muṣalum XII/171
lu2 lul sarrum XII/158
lu2 LUL-a-ri-a ša kâdi XII/230
lu2 lul-si3-si3-ke mudiṣṣu XII/201
lu2 lul-si3-si3-ke munappihu XII/229
lu2 ma-an-zi-le ša larsinatim XII/160
lu2 ma2-addir ša nêbirim XII/167
lu2 ma2-da-la2 ša tilatim XII/163
lu2 ma2-gid2 ša makititum XII/167
lu2 ma2-lah4 malahum XII/167
lu2 ma2-lal ša malalim XII/163
lu2 ma2-ru-gu2 ša mahirtim XII/167
lu2 mar-tu amurrum XII/186
lu2 maš(-maš) ašipu XII/231
lu2 maš2-sag ašaridum XII/195
lu2 me-zu barû XII/227
lu2 ME.ME ašipu XII/227
lu2 mir-ra ša šibbê XII/171
lu2 mu-sir2-dug4-ga urrušum XII/195
lu2 mu7-dug4 ša šiptim XII/170
lu2 mu7-mu7-gal wašipû XII/170
lu2 mug sibû XII/229
lu2 mun ša ṭabtim XII/167
lu2 mur7-ba-na2-a ša ina tabaštanišu bullulu XII/164
lu2 murub2-dubur{mu-ru3-ub-du-bur} maharrišu XII/229
lu2 muš3-me bel zimi XII/170
lu2 na-ga-hu nu'u XII/228
lu2 na-ga2-ah berium XII/194
lu2 na2-a nîlum XII/162
lu2 na2-na2-a nayyâlum XII/162
lu2 na4{za}-dim2-ma purgullu XII/229
lu2 nam-erim2 ša mamitim XII/172
lu2 nam-kam-tum ša esikili XII/166
lu2 nam-ku5-du errerû; tammamû XII/197
lu2 nam-ku5-du errerû; tamamû XII/166
lu2 nam-ra-(ak) ša šalâtim XII/172
lu2 nam-tag ša annim XII/172
lu2 nam-tag ša arnim; ša šertim XII/197
lu2 nam-tar-gig-ga ša šimatušu marṣa XII/197
lu2 nam-tar-ra ša šimatim (šiami) XII/172
lu2 nam-tar-ra ša namtarê XII/197
lu2 NE-a-ša3-ga ša girgišši XII/170
lu2 ni2-nu-zu la adiru XII/228
lu2 ni2-te pardum; palhum XII/162
lu2 ni2-te-te pallahûm XII/162
lu2 ni2-tuku nahdu; ša puluhtam išû XII/159
lu2 ni2-zuh šaraqum XII/166
lu2 nig2-a2-zi ša ṣenim; ša šagaštim XII/161
lu2 nig2-al-di ša erištim XII/167
lu2 nig2-al-di (lu-ni-al-ti) nirtu; išiahhieškattallaš annonceur/dénonceur XII/214
lu2 nig2-bal-bal ša nabalgatim XII/161
lu2 nig2-bal-bal muštablakitum XII/206
lu2 nig2-dab-ba ša nigdabbi XII/170
lu2 nig2-dim2-ma ša upšašê XII/161
lu2 nig2-ga-tuku ša makura išû XII/159
lu2 nig2-gal-gal ša narbui; ša rabiatim XII/161
lu2 nig2-gal-gal (lu-ni-in-gal-gal) ša rabâti; šallaeš le grand/gros XII/214
lu2 nig2-gal-gal (lu-ni-in-gal-gal) ša atrâti; kallaratteš présages XII/214
lu2 nig2-gi-na ša kittim XII/161
lu2 nig2-gilim-ma ša girgišši XII/170
lu2 nig2-gu-la ša rabiatim XII/161
lu2 nig2-gu-la ša niggulê XII/182
lu2 nig2-hul (lu-ni-hu-ul) masku; idaluš XII/214
lu2 nig2-hul (lu-ni-hu-ul) ṣabru; harranza corrompu XII/214
lu2 nig2-hul (lu-ni-hu-ul) ṣêru; pukkanza détesté XII/214
lu2 nig2-hul (lu-ni-hu-ul) ayabu; harpanalliš ennemi XII/214
lu2 nig2-hul (lu-ni-hu-ul) gullubu; annanuwanza exercé XII/214
lu2 nig2-hul (lu-ni-hu-ul) šulpudu; guršamuš XII/214
lu2 nig2-hul(-hul) (lu-ni-hu-ul) limnu; huwappaš mauvais XII/214
lu2 nig2-hul-dim2-ma mulammin libbi qui traite le cœur méchamment XII/214
lu2 nig2-hul-dim2-ma šakan kuiš anda huleškizzi qui traite le cœur méchamment XII/214
lu2 nig2-hul-nu-zu ša limutam idû XII/185
lu2 nig2-ku2-ku2 akkilum XII/162
lu2 nig2-kur2-di qabî šanîtim XII/161
lu2 nig2-kur2-dug4-dug4 mutawi šaniatim XII/161
lu2 nig2-kur2-ra ša šaniatim; ša nakratim XII/161
lu2 nig2-nu-gal2-la lalanû XII/228
lu2 nig2-nu-gar-ra ša la kinatim; ša nulliatim XII/161
lu2 nig2-nu-tuku lapnum XII/159
lu2 nig2-tuku(-tuku) šarû; gašrû XII/159
lu2 nig2-tuku-tuku râšû XII/178
lu2 ninni5-tag-ga epiš tušši; huppû XII/227
lu2 nir-da ša šertim XII/172
lu2 nu nu'u; še'ru XII/228
lu2 nu-til-la la balṭum XII/169
lu2 nu-ug paraṣu XII/228

Pages