MSL Index (by Jacques Levi)

Displaying 801 - 900 of 22429

(Search tipsNo need for diacritics, write e.g. sinu for šīnu, sabatu for ṣabātu
No quotation marks!
MSL XVII/211 = MSL 17, p. 211 (line not specified)
)

Sumerian Akkadian Translation MSL
ad < LUxBAD pagru XIV/186
ad < ¤AD abu; addaŠ père III/61
ad < ¤AD šarru; LUGAL-uŠ roi III/61
ad-da abu XII/127
ad-da < ERIM-t. dilim tenû: kubulu XIV/257
ad-da < GIŠ.U2.GIR2 eddetu XV/128
ad-da < LU2-š. šalamtum XIV/450
ad-da < LU2xBAD/LAGAB šalamtu XIV/462
ad-da u3 ama ša aba u ummu père et mère I/44
ad-di-ir < A.PA.BI.IZ.PAD.SI.A nêberu, kâru, igru, nidnu, idân, ishân, išdihu conseiller XV/144
ad-gar malaku conseiller XVI/83
ad-gi/gi4 malaku XVI/83
ad-gi4-gi4 rigma ippalu IVO/127
ad-hal erû XVI/82
ad-hal barû SS1/81
ad-KID adkuppu XII/138
ad-kin < SIG2.LAM mudulu; kirretu XIV/187
ad-kin < SIG2.LAM ŠIT-tum XIV/222
ad-mar šitultum XVII/188
ad-mar (ad-gar) ṭudu marû cheminer (marû) IVE/34
ad-na < IM.NIGIN2 tenurum XV/80
ad-ša4 na-ZA.ZU XVI/118
ad-uš šikšum XVI/182
AD.KID ikkillum XVI/260
AD.KID atkupu XV/32
AD.ME.KAR2 sig5-ga sanat dumqi XVII/225
addir a'û XII/136
addir in-AG-e innagar il se loue I/82
addir(A.PA.GISAL.PAD.DIR) nidnu loyer (d'une personne) I/82
addir(A.PA.GISAL.PAD.DIR) igru loyer (d'une personne) XVI/136
ag-gan < LAGABxUDU ṣirtum XIV/215
ag-rig < IGI.DUB abarakku, agriqqu XV/74
ag2 u'urum envoyer XVI/82
ag2 epešu (EME.SAL) XVI/108
ag2 epešu ša uppuši XVI/108
ag2 tertum ša ṭemi XVII/210
ag2-ri-ig < IGI.DUB agriqqu, abarakku XV/124
aga šibbu XVI/217
aga kilitu XVI/283
aga agû XVI/120
aga agû ša DINGIR XVII/215
aga-gin2 agû pâši XVI/120
aga-šilig-ga netentum XVI/213
AGA{u2-ku-uš}UŠ redû ša ERIN2.MEŠ XVII/220
AG{ša2-ša2}AG huppû ša GI XVII/211
ah < UD uttû: abalu XIV/309
AH-ta-ra šumma; maan si XVII/122
AH.AH uplum, nâbu, kalmatum, pirsahu XV/55
AK bêlum XII/121
ak < AK epešu XIV/490
ak < ¤AKA3 itqu toison III/144
ak-a dug4-ga mutabbiltum ša kalamu XVII/158
ak-du < KAxAD.KAxAD.DU irdu XV/69
ak-ki-il < GAD.TAK4.SI gada taka sisû: ikkilu XIV/303
ak-ki-il < GAD.TAK4.SI tanuqatu XIV/320
ak-ki-il < GAD.TAK4.SI ikkilu, rigmu, šišitu, tanûqâtu, bît Ninšubur, bît Manungal XV/112
ak-ki-il < ¤AKKIL killu bruit III/116
ak-kil < AD.KIG ikkilu, rigmu, šišitu, tanûqâtu, bît Ninšubur, bît Manungal XV/112
ak-ša-ak < UD.NAGAR.DIŠ akšak{ki} XIV/310
akkil ikkillum XVI/260
akkil(2) rigmu ša EDIN : UR.MAH XVI/261
al < AL kibbu; allu; apšanu XIV/466
al < UD ša KI.UD kagallu XIV/310
al-al < GAN2/GAN2 mirištu XIV/367
al-al < KIB kippu: merištu XIV/363
al-ba < KASKAL.KUR kaskala: {d}KASKAL.KUR XIV/190
al-bar-ra-an-bu-i aṣita išaddâd XVI/237
al-dag-dag ittanagiš il erre IX/92
al-dar-dar itaphuṣu il a un spasme continu IX/92
al-di erešu désirer XVI/85
al-dim2 annû IVN/164
al-diri-diri itanamdar IX/92
al-du-un allak IVO/89
al-e3 nabatu ša MUL XVII/226
al-gar alû XVI/252
al-gar-gar nupuh il a éclaté IVO/72
al-gaz-za KU6 nun hupê VIII,2/120
al-gu2-gu2 pusul il est courbé IVO/72
al-gu3-gu3 itenikil il devient habile IX/92
al-gub-bu-uš izzizu ils sont là I/22
al-ha < KASKAL.KUR kaskala: {d}KASKAL.KUR XIV/191
al-hul-hul gullul il a commis un crime IVO/116
al-hul2-hul2-en ubuṭaku je suis tordu de rire IVO/72
al-la < NAGAR nagari: naggaru XIV/248
al-la < {d}NAGAR alla XV/34
al-mu < ŠIDxA {d al-mu}ŠID XIV/356
al-mud hadir il est triste IX/92
al-sa-sa zuqut il est piqué IVO/72
al-sal-la masku XVII/34
al-šeg6-e qalqallum XVI/214
al-šeg6-ga2 bašlu XVII/49
al-sug2-ge-eš izzizu ils sont là I/22
al-u9-ga KU6 nun mîti VIII,2/120
al-ur3-ra KU6 nun isê VIII,2/119
al-ur4-ur4 itanarar il convulse sans cesse IX/92
al-zi-in-zi-im nuṭup il est exalté IVO/72
ALAN ALAN bunnanu forme, apparence XVI/50
alan zabar ṣalmu VII/164
alan-si3-ga bullû XVII/217
alan-zu aluzinu XII/136

Pages